top of page

活動集錦

2021長濱鄉義診

2021高醫捐贈索馬利蘭防疫物資

2020台東 ICS健康舞

2020台東長濱鄉義診

2019高醫體系國際醫療中心感恩晚會

2018六龜義診

2017年印度尼西亞義診

 2017內蒙古手術示範及義診

2015年

bottom of page